heineken's bierbrouwerij maatschappij n.v. winst- en verliesrekening over de periode i oktober - jo september (in duizenden guldens) 1965/1966 Baten uit dochtermaatschappijen en Interest 15-7^9 Kosten en belastingen r.379 Dotatie Heineken Stichting 200 i-579 1964/1965 654 I.238 654 Netto winst 14.210 7.584 raad van commissarissen feith fentener van vlissingen van den berg wijckerheld bisdom klaasse thyssen-bornemisza raad van bestuur wittert van hoogland ton heineken 34

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 34