PASSIVA Aandelenkapitaal Algemene reserve Reserve herwaardering Voorziening voor latente b Schulden op korte termijn Onverdeeld winstsaldo Dividend 1966 1965 70.000.000 52.500.000 36.297.000 36.297.000 38.606.000 36.261.000 en 1.306.000 1.306.000 10.5 32.000 32.370.000 346.000 309.000 9.800.000 7.3 50.000 166.887.000 166.393.000 RAAD VAN COMMISSARISSEN FEITH FENTENER VAN VLISSINGEN VAN DEN BERG WIJCKERHELD BISDOM KLAASSE T H Y S S E N-B ORNEMISZA RAAD VAN BESTUUR WITTERT VAN HOOGLAND TON HEINE KEN AMSTERDAM, JANUARI 1967 33

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 33