HEINEKEN S BIERBROUWERIJ MAATSCHAPPIJ N.V. BALANS PER 30 SEPTEMBER ACTIVA Dochtermaatschappijen Emissiekosten Vorderingen liquide middelen 1966 142.485.000 443.000 23.959.000 166.887.000 1965 154.516.000 140.000 11.737.000 166.393.000 GECONSOLIDEERDE BALANS EN WINST- EN VERLIESREKENING ZIE BLZ. l6-l8 32

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 32