WINSTBESTEMMING in millioencn guldens 26 24 Uitgekeerde winst Ingehouden winst Totaal 18 16 14 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65 65/66 INVESTERINGEN EN AFSCHRIJVINGEN FABRIEKEN EN KANTOREN in millioenen guldens 26 24 Investeringen Afschrijvingen 16 14 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65 65/66 30 HEINEKEN'S BIERBROUWERIJ MAATSCHAPPIJ N.V. BALANS PER 30 SEPTEMBER 1966 WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE I OKTOBER I 9 65 - 30 SEPTEMBER 1966 TOELICHTING OP DE BALANS ACCOUNTANTSVERKLARING

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 31