TIEN JAAR HEINEKEN (in duizenden guldens) A ALGEMENE GEGEVENS 1965/66 1964/65 1963/64 1962/63 X961/62 1960/61 1959/60 1958/59 1957/58 1956/57 Opbrengst bier Stijging in vorig jaar Overige opbrengsten 207.032 171.347 157.471 133.143 125.054 125.079 114.874 108.003 92.083 83.619 21 9 20.446 12.716 18 9.917 6 9.379 0 8.210 9 8.399 6 6.431 17 7.372 10 6.114 14 5.741 B WINST 1965/66 1964/65 1963/64 1962/63 1961/62 1960/61 1959/60 1958/59 1957/58 1956/57 Netto winst na belasting 22.658 13.888 13.006 7.903 7.294 8.252 6.824 7.639 5.205 7.705 in van eigen vermogen 11,2 8,3 8,- 5,1 4,9 6,4 5,9 7,4 6,3 9,8 Belasting 11.317 8.222 7.878 4.045 3.710 4.460 4.100 5.200 2.250 3.050 in van de winst voor belasting 33 37 38 34 34 35 37 40 30 28 Winstinhoudingen 8.485 6.538 5.656 2.863 2.254 4.052 2.974 3.789 2.805 5.305 Dividend 14% 14% 14% 12% 12% 12% 11% 11% 12% 12% Aandelenkapitaal 70.000 52.500 52.500 42.000 42.000 35.000 35.000 35.000 20.000 20.000 28 C FINANCIERING 1965/66 1964/65 1963/64 1962/63 1961/62 1960/61 1959/60 1958/59 1957/58 1956/57 Aandelenkapitaal 70.000 52.500 52.500 42.000 42.000 35.000 35.000 35.000 20.000 20.000 Agioreserve 10.500 10.500 Ingehouden winst 68.957 60.473 53.934 48.278 45.415 43.161 39.108 36.135 32.345 29.539 Reserve herwaardering 56.246 49.292 49.431 49.098 45.872 45.882 37.716 30.357 28.961 28.738 Fonds egalisatie investeringsaftrek 6.600 5.990 5.840 5.640 5.290 4.500 3.455 1.945 950 Eigen vermogen 201.803 168.255 161.705 155.516 149.077 128.543 115.279 103.437 82.256 78.277 Vreemd vermogen op lange termijn 47.095 40.146 41.344 45.472 37.707 40.859 36.455 31.157 32.716 28.256 Vreemd vermogen op korte termijn 63.972 51.707 49.133 38.455 34.864 37.764 29.344 28.895 25.148 20.662 Vreemd vermogen 111.067 91.853 90.477 83.927 72.571 78.623 65.799 60.052 57.864 48.918 Totaal vermogen 312.870 260.108 252.182 239.443 221.648 207.166 181.078 163.489 140.120 127.195 Eigen vermogen vreemd vermogen 1,8 1,8 1,8 1,9 2,1 1,6 1,8 1,7 1,4 1,6 D KAPITAALGEBRUIK 1965/66 1964/65 1963/64 1962/63 1961/62 1960/61 1959/60 1958/59 1957/58 1956/57 Fabrieken en kantoren 92.973 87.333 90.116 91.716 87.069 81.896 65.613 64.387 61.946 51.290 Huizen en gronden 30.244 26.438 26.654 27.848 25.208 26.501 23.465 10.546 9.285 8.209 Deelnemingen 61.405 43.617 39.089 39.623 36.774 35.121 31.658 27.245 16.699 16.413 Andere vastgelegde middelen 14.944 14.130 9.859 8.455 8.539 7.140 5.145 3.941 3.961 3.727 Vast kapitaal 199.566 171.518 165.718 167.642 157.590 150.658 125.881 106.119 91.891 79.639 Voorraden 43.380 39.840 37.168 36.105 36.439 34.577 30.575 26.250 25.927 24.471 Vorderingen 40.657 33.255 27.841 22.701 22.205 20.602 20.077 18.424 16.409 14.907 Liquide middelen 29.267 15.495 21.455 12.995 5.414 1.329 4.545 12.696 5.893 8.178 Vlottend kapitaal 113.304 88.590 86.464 71.801 64.058 56.508 55.197 57.370 48.229 47.556 Totaal kapitaal 312.870 260.108 252.182 239.443 221.648 207.166 181.078 163.489 140.120 127.195

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 30