i Verslag over het boekjaar 1965 - 1966 I heineken's bierbrouwerij maatschappij n.v. Prae-advies van de raad van commissarissen blz. 7 Verslag van de raad van bestuur 9 Balans 3 2 Winst- en verliesrekening 34 Toelichting 35 Accountantsverklaring 36 geconsolideerde overzichten Geconsolideerde balans 16 Geconsolideerde winst- en verliesrekening 18 Toelichting 19 grafieken en statistische gegevens Hectoliteromzet van de Nederlandse bedrijven 24 Onder toezicht van Heineken gebrouwen hectoliters 25 Bestemming van de opbrengst 27 Tien jaar Heineken 28 Winstbestemming 30 Investeringen en afschrijvingen fabrieken en kantoren 30 I

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 3