y^ieS BBS A BESTEMMING VAN DE OPBRENGST Bieropbrengst Andere inkomsten brouwerijbedrijf Overige inkomsten 9b-% 3.3% 5,7% OPBRENGST Belastingen incl. accijns 26,5% Personeelskosten 17,2% Afschrijvingen Betaalde interest Uitgekeerde winst Ingehouden winst Dotatie Pensioenfonds Dotatie Heineken Stichting Grondstoffen, materialen en diensten 9,2% 0,7% 6,2% BESTEMMING 3,7% 0,5% 0,1% 35,9% B^Bfr mi in 27

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 29