HECTOLITEROMZET VAN DE NEDERLANDSE BEDRIJVEN in duizenden hectoliters per boekjaar Export Binnenland Totaal export 437 453 520 526 543 486 469 493 533 583 binnenl. 648 683 812 894 1021 1072 1228 1460 1547 I79° totaal 1085 1136 1332 1420 1564 1558 1697 ï95 3 2082 2373 24 ONDER TOEZICHT VAN HEINE KEN GEBROUWEN HECTOLITERS in duizenden hectoliters per kalenderjaar 1956 1957 1958 1959 i960 1961 1962 1963 1964 1965 5600 5400 5200 5000 4800 4600 4400 4200 4000 3800 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 o 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 28