schulden op Deze hebben betrekking op: KORTE TERMIJN Deposito's 6.575.OOO Ontvanger der accijnzen 10.80B.000 Statiegelden 8.344.000 Onafgehaald dividend 19.000 Handelscrediteuren en verschuldigde kosten 23.601.000 Belastingen 4.825.000 Totaal per 30 september 1966 54.172.000 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 27