GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 OKTOBER—30 SEPTEMBER (in duizenden guldens) 1965/1966 1964/1965 Opbrengst bier Andere opbrengsten brouwerij bedrijf Overige inkomsten Grondstoffen, materialen en diensten Accijns en omzetbelasting Personeelskosten Afschrijvingen Dotatie Heineken Stichting Dotatie Pensioenfonds Betaalde interest Winst voor aftrek van belastingen Belastingen Winst 207.032 7.510 12.936 227.478 81.525 48.967 39.209 20.993 190.694 36.784 200 1.000 1.609 2.809 33-975 11.317 22.65 8 I7I-347 5.304 7.412 184.063 68.984 38.877 34.156 17.430 159.447 24.616 1.000 1.506 2.506 22.110 8.222 13.888 l8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 22