PASSIVA 1966 1965 Aandelenkapitaal 70.000.000 52.500.000 Algemene reserve 68.397.000 59.997.000 Reserve herwaardering 56.246 000 49.292.OOO Fonds egalisatie investeringsaftrek 6.600.000 5.990.000 Voorziening voor latente belastingverplichtingen 15.964.000 I2.6l2.000 Schulden op lange termijn 31.131.000 27.5 34.OOO Schulden op korte termijn 54.172.000 39.426.OOO Onverdeeld winstsaldo 560.000 476.OOO Dividend 9.800.000 7.3 50.000 312.870.000 2 5 5.I77.OOO De consolidatie betreft Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. tezamen met N.V. Gemeenschappelijk Bezit 'Heineken's Brouwerijen Nederland N.V.', Heineken's Brouwerijen Nederland N.V., Heineken Internationaal N.V., Heineken Exploitatie Maatschappij N.V. en Heineken Technisch Beheer N.V. In de vergelijkende cijfers van de balans per 30 september 1965 zijn, in afwijking van de opstelling in het jaarverslag 1964/1965, thans de cijfers van N.V. 'Cobra' opgenomen. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 21