GECONSOLIDEERDE BALANS PER 30 SEPTEMBER 1966 ï965 ACTIVA Fabrieken en kantoren Huizen en gronden Deelnemingen Andere vastgelegde middelen Voorraden Vorderingen Liquide middelen 92.973.000 30.244.000 61.405.000 14.944.000 43.380.000 40.657.000 29.267.000 87.333.ooo 26.438.000 38.604.000 14.130.000 39.840.000 33.332.000 15.500.000 312.870.000 255.177.000 l6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 20