omzetten verder verhogen. De capaciteit van de brouwerij te Kuala Lumpur wordt verder uitgebreid. South Pacific Brewery Ltd. te Port Moresby, Australisch Nieuw-Guinea, een dochter maatschappij van Malayan Breweries Ltd., alsmede de met haar geïntegreerde Guinea Brewery Ltd. te Lae, kunnen terugzien op een bijzonder succesvol jaar. In het afgelopen jaar is een gedeelte van de participatie van Malayan Breweries Ltd. in de te Hastings, Nieuw-Zeeland, gevestigde Leopard Brewery Ltd. verkocht aan New Zealand Breweries Ltd., het grootste Nieuwzeelandse brouwerijconcern. Hierdoor zijn de toekomstmogelijkheden van Leopard Brewery Ltd. aanmerkelijk verbeterd. west-afrika De in samenwerking met The United Africa Company Ltd. geëx ploiteerde brouwerijen in West-Afrika verheugden zich in een verdere toename van de omzetten. De resultaten van Nigerian Breweries Ltd. met drie brouwerijen in Nigeria waren, ondanks de politieke onrust, gunstig. Ook Sierra Leone Brewery Ltd. te Freetown zag de omzetten sterk stijgen. Er werd overgegaan tot capaciteitsuitbreiding. De bedrijfsresultaten van Kumasi Brewery Ltd. waren goed. De moeilijke deviezen- positie van Ghana maakt het transfereren van winsten nog steeds onmogelijk. centraal-afrika De Brasseries du Logone S.A. te Moundou, Tchad, geëxploi teerd in samenwerking met de te Parijs gevestigde Compagnie du Niger Frangais, heeft haar positie op de biermarkt verder versterkt. Een capaciteitsuitbreiding zal in het voorjaar van 1967 gereedkomen. De gezamenlijke omzet van de tot de groep Interbra S.A. te Brussel behorende brouwerijondernemingen was hoger dan het vorig jaar. Het betreft hier in totaal acht brouwerijen, gelegen in Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, Burundi, Rwanda en Angola. De capaciteitsuitbreidingen, waarvan wij in ons vorig verslag melding maakten, zijn gereedgekomen. zuiD-afrika Tijdens het afgelopen jaar kwam de brouwerij van Whitbread South Africa (Pty) Ltd. te Airode (Johannesburg), die door Heineken Technisch Beheer N.V. werd ontworpen en onder haar leiding werd gebouwd, in produktie. carabisch gebied De resultaten van de Brasserie Lorraine S.A., Fort de France, Martinique, stemden wederom tot tevredenheid. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 17