ruim 56%. Tot het bereiken van het totaal exportvolume van 588.000 hectoliter - een stijging ten opzichte van het vorig jaar van 10% - droegen vele markten in verschillende delen van de wereld bij. De omzet in het gebied van de E.E.G. steeg met ca. 32%. Onderstaande statistiek geeft een beeld van de spreiding van de omzet vanaf het jaar 1962/1963 1965/1966 1964/1965 1963/1964 1962/1963 U.S.A. 24,5% 26,6% 26,8% 26,6% Overig Amerika i4,5 12,6 D,7 D,5 E.E.G. 2L7 18,9 17,8 D,9 Overig Europa D,9 20,8 ",7 10,0 Afrika 16,7 16,0 24,0 25,0 Overige gebieden 6,7 5,i 6,0 7,o 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Het aandeel van de export in de totale Nederlandse Heineken-omzet was evenals het vorige boekjaar ongeveer 25%. belangen buitenland De bieromzet van de geassocieerde brouwerijen bedroeg in het kalenderjaar 1965 omstreeks 3.300.000 hectoliter. europa Het Italiaanse brouwerij concern Mobiliare Industriale Cisalpina S.p.A. te Milaan, dat zeven brouwerijen in Italië exploiteert, had een bevredigend jaar. Zoals wij in ons vorig jaarverslag vermeldden wordt te Burgos, Spanje, een brouwerij gebouwd. Heineken Technisch Beheer N.V. ontwierp daartoe de plannen en heeft de leiding bij de uitvoering. Het ligt in de bedoeling dat deze brouwerij in het voor jaar van 1967 in bedrijf komt. Onze partners in deze onderneming zijn The United Africa Company Ltd., Interbra S.A. en Banco Urquijo. De mouterij Albert te Wijnegem, België heeft wederom goed gewerkt. nabije-oosten Onderhandelingen met de Egyptische overheid terzake van de brouwerijen te Cairo en Alexandrië hebben tot nu toe nog steeds niet tot resultaat geleid. verre-oosten De groep Malayan Breweries Ltd., waarin onze partners zijn Fraser Neave Ltd., toont wederom goede resultaten. De brouwerij in Malaysia, evenals de twee brouwerijen te Singapore, konden hun 12

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1965 | | pagina 16