HEINEKEN INTERNATIONAAL N.V. Commissarissen j.m. honig Voorzitter a.h. heineken Gedelegeerde c.j. baron collot d'escury mr h. albarda n. eyken sluyters j.m. fentener van vlissingen ir j. van den berg mr c.r.c. wijckerheld bisdom Directeuren jhr p.r. feith jhr o.a.e.e.l. wittert van hoogland j. h. land Procuratiehouder j. van der werf

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1959 | | pagina 7