GECONSOLIDEERDE BALANS per 30 September 1960 Fabrieken en kantoren Huizen en gronden Belangen bij aanverwante ondernemingen Andere vastgelegde middelen Voorraden Vorderingen Liquide middelen 1960 73.977.000 23.465.000 31.658.000 5.145.000 22.211.000 20.077.000 4.545.000 1959 71.842.000 10.546.000 27.245.000 3.941.000 18.795.000 18.424.000 12.695.000 181.0~8.000 163.488.000 GECONSOLIDEERDE WINST- EN VERLIESREKENING over het tijdvak van 1 October 1959 - 30 September 1960 1959-1960 1958-1959 Afschrijvingen 10.259.000 10.008.000 Pensioenfonds 1.500.000 Belastingen 4.100.000 5.200.000 Winstsaldo 7.977.000 8.793.000 23.836.000 24.001.000 AMSTERDAM, JANUARI 1961 20 1960 1959 Aandelenkapitaal Reservefonds Reserve diverse belangen Reserve herwaardering Diverse voorzieningen Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn Onverdeeld winstsaldo Winstuitkeringen 35.000.000 5.197.000 33.600.000 37.716.000 15.251.000 24.659.000 24.341.000 311.000 5.003.000 35.000.000 4.758.000 31.100.000 30.357.000 9.352.000 23.750.000 23.892.000 276.000 5.003.000 181.(r8.POP 163.488.ÖÖ0 Bedrijfsrekening Revenuen uit deelnemingen en Interest 1959-1960 21.501.000 2.335.000 1958-1959 20.119.000 3.882.000 23.836.000 24.001.000 1 De consolidatie betreft Heineken's Bierbrouwerij Maatschappij N.V. tezamen met Heineken's Brouwe rijen Nederland N.V. en Heineken Internationaal N.V. 2 De ter vergelijking opgenomen cijfers van de balans per 30 September 1959 en van de winst- en verlies rekening over het boekjaar 1958-1959 hebben be trekking op de jaarcijfers van Heineken's Bier brouwerij Maatschappij N.V.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1959 | | pagina 20