winstverdeling De winst over 1957/1958 ad vermeerderd met het Onverdeeld winstsaldo A.P. ad geeft ter verdeling een winst van ƒ5.946.517,70 253.232,51 ƒ6.199.750,21 Wij stellen U voor: van dit saldo toe te voegen aan de Reserve diverse belangen 2.500.000,— 3.699.750,21 uit te keren een dividend van 12%, waarvoor benodigd is aan winstuitkeringen en aan het Reservefonds ten goede komt waarna als Onverdeeld winstsaldo resteert ƒ3.141.176,47 282.352,94 3.423.529,41 276.220,80 Wij willen gaarne dit jaarverslag beëindigen met een woord van welgemeende dank aan onze medewerkers in binnen- en buitenland, die onder vaak moeilijke omstandigheden de belangen van het concern hebben behartigd. Verheugend was ook het nuttige en vaak vruchtbare overleg in de ondernemingsraden van onze brouwerijen te Amsterdam en Rotterdam. Wij verwachten dat binnenkort ook te 's-Hertogenbosch een ondernemingsraad kan worden geïnstalleerd. AmsterdamDecember 1958 Honig Feith wlttert' van hoogland 8

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1957 | | pagina 9