Het vertrek van Z.K.H. Prins Bernhard na de opening van de brouwerij te P-Hertogenbosch 4 September 1958

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1957 | | pagina 2