11 BALANS PER Fabrieken en kantoren Huizen en gronden Belangen bij aanverwante ondernemingen Andere vastgelegde middelen Voorraden Vorderingen Liquide middelen 1958 1957 69.026.552 9.285.023 16.698.649 3.961.383 18.847.404 16.408.771 5.893.290 57.806.803 8.209.556 16.413.089 3.727.360 17.953.520 14.906.760 8.178.152 140.121.072 127.195.240 WINST- EN VERLIESREKENING OVER 1957-1958 1956-1957 Afschrijvingen 8.077.041 6.318.972 Belastingen 2.250.000 3.050.000 Winstsaldo 5.946.518 8.446.798 16.273.559 17.815.770 Raad van Commissarissen: collot d'escury Heineken Albarda Eyken Sluyters Fentener van Vlissingen Van den Berg 10 30 SEPTEMBER Aandelenkapitaal Reservefonds Reserve diverse belangen Reserve herwaardering Diverse voorzieningen Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn Onverdeeld winstsaldo Winstuitkeringen 1958 1957 20.000.000 4.318.552 27.750.000 28.961.431 7.804.408 25.861.953 22.007.331 276.221 3.141.176 140.121.072 20.000.000 4.036.199 25.250.000 28.737.538 6.512.369 21.743.763 17.520.962 253.233 3.141.176 127.195.240 HET TIJDVAK 1 OKTOBER - 30 SEPTEMBER Bedrijfsrekening Revenuen uit deelnemingen en Interest 1957-1958 1956-1957 13.444.782 2.828.777 14.806.994 3.008.776 16.273.559 17.815.770 Honig DirectieFeith Wittert van Hoogland AmsterdamDecember 1958

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1957 | | pagina 11