Commissarissen C. J. baron Collot d'Escury Voorzitter Mr. H. Albarda N. Eyken Sluyters J. M. Fentener van Vlissingen A. H. Heineken Ir. J. van den Berg Directeuren: J. M. Honig Jhr. P. R. Feith Mr. B. ter Haar Adviseur van de vennootschap: Ir. J. A. Emmens Secretaris van de vennootschap: Mr. K. L. Beyen Onderdirecteuren J. E. de Rijke Drs. J. Gombert Procuratiehouders Mr. H. Harmens T. Diekema R. M. E. Vestergaard Ir. A. M. Söhngen M. Bolhoven W. F. Volkers K. W. Berkemeier M. J. Weymarshausen G. Th. van Nigtevegt P. A. Bakker J. A. A. PIarmse Mr. E. C. Kettner G. E. Kleingeld Ir. A. M. M. Bartels C. W. van de Grien dt Ir. H. R. S. Tijssens

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1955 | | pagina 6