13 Transport 8.756.766 Ten laste van de Interestrekening werd afgeschreven 372.200 Boekwaarde per 30 September 1956 8.384.566 De baten uit dit bezit zijn geboekt ten gunste van de Interestrekening. BELANGEN BIJ AANVERWANTE ONDERNEMINGEN Onder dit hoofd zijn opgenomen onze rechtstreekse deelnemingen in brouwerijen in binnen- en buitenland, onze deelneming in de N.V. „Cobra", in de Distilleerderij en Likeurstokerij P. Hoppe N.V., benevens in diverse binnenlandse hotel-, café- en restaurantbedrijven. Verder zijn hieronder begrepen onze deelnemingen op het gebied van de alcoholvrije drankenindustrie en in enkele andere ondernemingen, waarvan de werkzaamheden zijdelings met die van onze bedrijven verband houden. Tevens zijn onder dit balanshoofd opgevoerd de investeringen in de vorm van vorderingen die een meer permanent karakter dragen. De boekwaarde van dit actief bedroeg per 30 September 1955 17.047.207 In 1955/56 nam de waarde toe door uitbreiding van enige belangen en het deelnemen in enkele nieuwe bedrijven met 782.548 17.829.755 Onder de afschrijvingen ten laste van de winst- en verlies rekening is opgenomen voor afschrijving en reservering 1.506.793; hiervan is aangewend als afschrijving op onze binnenlandse deelnemingen 506.793 en bestemd als reserve op Belangen in Buitenlandse Brouwerijen 1.000.000 1.506.793 De boekwaarde van de Belangen bij Aanverwante Ondernemingen bedroeg per 30 September 1956 16.322.962 De waardering van onze deelnemingen is geschied tegen 100 of lager. De ontvangen baten uit de Belangen bij Aanverwante Ondernemingen ad ƒ2.531.367 zijn op de winst- en verlies rekening opgevoerd onder Interest. ANDERE VASTGELEGDE MIDDELEN Hieronder zijn opgenomen: de leningen aan onze afnemers 2.543.731 inschrijving in het Grootboek voor de Wederopbouw 323.750 2.867.481 De leningen aan afnemers zijn gewaardeerd tegen de nominale bedragen minus afschrijvingen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1955 | | pagina 16