:r 10 1 BALANS 1955 34.107.958 8.493.484 17.047.207 o 2.909.316 14.216.811 10.685.779 9.438.441 1956 40.619.927 8.384.566 16.322.962 2.867.481 14.202.235 13.015.967 9.041.186 96.898.996 104.454.324 WINST- EN VERLIESREKENING 1954-1955 5.826.170 3.150.000 7.130.398 1955-1956 5.808.414 2.650.000 7.867.734 16.106.568 16.326.148 Fabrieken en Kantoren Huizen en Gronden Belangen bij Aanverwante Ondernemingen Andere vastgelegde middelen Voorraden Vorderingen Liquide middelen Afschrijvingen Belastingen Winstsaldo Raad van Commissarissen: Collot d'Escury Albarda Eyken Sluyters Fentener van Vlissingen Heine ken Van den Berg PER 30 SEPTEMBER 1955 1956 r Aandelenkapitaal Reservefonds Reserve Diverse Belangen Reserve Herwaardering - Diverse Voorzieningen -Schulden op lange termijn Schulden op korte termijn -Onverdeeld winstsaldo Winstuitkeringen OVER HET TIJDVAK 1 OCTOBER - 30 SEPTEMBER 20.000.000 3.384.615 16.750.000-i 25.094.958' 3.202.354- 4.900.015"* 19.489.439 154.538 3.923.077 20.000.000 3.753.846 20.250.000 25.060.261 "~5.501.265"" 13.861.301 11.874.610 229.964 3.923.077 96.898.996 104.454.324 1954-1955 1955-1956 Bedrijfsrekening Revenuen uit deelnemingen en Interest 13.001.856 13.490.206 3.104.712 2.835.942 16.106.568 16.326.148 Directie: Honig Feith Ter Haar Nagezien en accoord bevonden, Accountantsbureau opgericht door A. E. Meijer en J. Hörchner A. M. Nugteren 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1955 | | pagina 14