Commissarissen C. J. baron Collot d'Escury Voorzitter Mr. A. W. Gerritzen Secretaris Mr. H. Albarda N. Eyken Sluyters J. M. Fentener van Vlissingen A. H. Heineken Ir. J. van den Berg Directeuren J. M. Honig Jhr. P. R. Feith Mr. B. ter Haar Secretaris van de vennootschap Mr. K. L. Beyen Onderdirecteuren J. E. de Rijke Drs. J. Gombert Procuratiehouders Mr. H. Harmens T. Diekema R. M. E. Vestergaard Ir. A. M. Söhngen M. Bolhoven W. F. Volkers K. W. Berkemeier M. J. Weymarshausen G. Th. van Nigtevegt P. A. Bakker J. A. A. Harmse Mr. E. C. Kettner G. E. Kleingeld Ir. A. M. M. Bartels C. W. van de Grien dt

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1954 | | pagina 6