10 11 BALANS 1954 1955 Fabrieken en Kantoren Huizen en Gronden Belangen bij Aanverwante Ondernemingen Andere vastgelegde middelen Voorraden Vorderingen Liquide middelen 7.666.000 8.560.490 13.979.623 2.674.156 11.508.066 9.106.535 12.594.016 9.013.000 8.493.484 17.047.207 2.909.316 14.216.811 10.685.779 9.438.441 66.088.886 71.804.038 WINST- EN VERLIESREKENING 1953-1954 1954-1955 Afschrijvingen Belastingen Winstsaldo 4.993.194 3.550.000 5.402.245 5.826.170 3.150.000 7.130.398 13.945.439 16.106.568 Raad van Commissarissen: Collot d'Escury Gerritzen Albarda Eyken Sluyters Fentener van Vlissingen Heine ken van den Berg PER 30 SEPTEMBER f Aandelenkapitaal i Reservefonds Reserve Diverse Belangen v_„Reserve Nieuwe Aanschaffingen - Diverse Voorzieningen Schulden op lange termijn f Schulden op korte termijn (Onverdeeld winstsaldo Winstuitkeringen OVER HET TIJDVAK 1 OCTOBER-30 SEPTEMBER 1954 20.000.000 3.015.385 8.956.845 5.000.000 2.919.712 4.493.686 18.409.040 109.603 3.184.615 1955 20.000.000 3.384.615 10.000.000 6.750.000 3.202.354 4.900.015 19.489.439 154.538 3.923.077 66.088.886 71.804.038 j, iSi'hf 1953-1954 1954-1955 Bedrijfsre kening Revenuen uit deelnemingen en Interest 11.029.487 13.001.856 2.915.952 3.104.712 13.945.439 16.106.568 Directie: Honig Feith Ter Haar Nagezien en accoord bevonden, Accountantsbureau opgericht door A. A. M. Nugteren E. Meyer en J. Hörchner

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1954 | | pagina 14