Gerritzen Albarda Eyken Sluyters Fentener van Vlissingen Heineken 10 11 balans per 30 september 1951 1952 5.205.000,Fabrieken en Kantoren 8.509.870,81 Huizen en Gronden 5.640.889,77 Belangen bij aanverwante Ondernemingen 9.625.484,27 Debiteuren 10.846.392,12 Voorraden 196.227,89 Effecten, genoteerd te Amsterdam 5.847.854,94 Kassa, Bankiers en Belegde Kasgelden 5.761.000,— 8.592.670,94 5.514.769,15 10.035.958,53 12.486.755,73 197.008,75 5.863.439,73 ti 45.871.719,80 f 48.451.602,83 winst- en verliesrekening over het tijdvak 1 october-30 september 1950-1951 3.669.639,36 Afschrijvingen 2.662.938,24 Saldo Winst 6.332.577,60 1951-1952 3.375.865,52 3.733.215,95 7.109.081,47 Raad van Commissarissen: COLLOT d'EsCURY van den Berg 1951 1952 18.000.000,— i Kapitaal 3.000.000,— i Af: Niet geplaatste aandelen 15.000.000, 2.174.358,95 Reservefonds 6.897.458,22 Reserve Diverse Belangen 2.051.579,21 Reserve Pensioenen 500.000, Reserve voor Nieuwe Aanschaffingen 14.375.250,51 s Diverse Cred. en Deposito's 2.160.857,17 Ontvanger der Accijnzen >5 49.277,50 Dividend 16.585.385,18 2.662.938,24 Winst 45.871.719,80 18.000.000,— 3.000.000,— 15.186.374,29 2.349.198,14 49.609,— 15.000.000,— 2.328.205,10 7.402.649,08 1.902.351,27 500.000,— 17.585.181,43 3.733.215,95 48.451.602,83 1950-1951 1951-1952 34.317,64 Saldo Ao Po 174.476,70 6.298.259,96 Bedrijfsrekening en Intrestrekening 6.934.604,77 6.332.577,60 7.109.081,47 Directie: Honig Feith Emmens ter Haar Nagezien en accoordbevonden, Accountantsbureau opgericht door A. E. Meijer en J. Hörchner F. Zaalberg van Zelst

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1951 | | pagina 10