Voorts stellen wij U voor een dividend uit te keren van 8 waarmede een bedrag is gemoeid groot ƒ1.988.461,54. Het statutaire Reservefonds zal dan toenemen met 153.846,15. Er resteert dan een on verdeeld saldo van 174.476,70. Wij eindigen met dank te zeggen aan alle onze medewerkers in binnen- en buitenland voor de door hen betoonde inspanning onder dikwijls moeilijke omstandigheden. Honig Feith Emmens AmsterdamJanuari 1952.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1950 | | pagina 8