Commissarissen: C. J. baron Collot d'Escury Voorzitter Mr. A. W. Gerritzen Secretaris Mr. H. Albarda N. Eyken Sluyters J. M. Fentener van Vlissingen A. H. Heineken Ir. J. van den Berg Directeuren: j. M. Honig Jhr. P. R. Feith Ir. J. A. Emmens Onderdirecteuren Ir. G. J. J. van Goor Mr. B. ter Haar Procuratiehouders Mr. K. L. Beyen Mr. H. Harmens J. van der Horst S. J. A. Brink T. Diekema Mr. G. M. Bierman R. M. E. Vestergaard Ir. A. M. Söhngen M. Bolhoven J. Gombert W. F. Volkers K. W. Berkemeier M. J. Weymarshausen 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1950 | | pagina 2