11 1950 1951 18.000.000— Kapitaal 18.000.000,— 3.000.000— j Af: Niet geplaatste aandelen 3.000.000,— 15.000.000,— 15.000.000,— 2.020.512,80 Reservefonds 2.174.358,95 6.812.866,30 Reserve Diverse Belangen J5 6.897.458,22 2.089.920,57 Reserve Pensioenen 55 2.051.579,21 500.000,— Reserve voor Nieuwe Aanschaffingen 55 500.000,— 11.155.917,33 Diverse Cred. en Deposito's 14.375.250,51 1.573.848,11 Ontvanger der Accijnzen >5 2.160.857,17 96.764,— Dividend 49.277,50 12.826.529,44 55 16.585.385,18 2.122.779,18 Winst 55 2.662.938,24 41.372.608,29 45.871.719,80 1949-1950 1950-1951 49.328,— Saldo Ao Po 34.317,64 5.547.739,77 Bedrijfsrekening en Interestrekening 55 6.298.259,96 5.597.067,77 6.332.577,60 Directie: Honig Feith Emmens Nagezien en accoordbevonden, Accountantsbureau opgericht door A. E. Meijer en J. Hörchner F. Zaalberg van Zelst

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1950 | | pagina 11