BALANS PER 30 SEPTEMBER 1950 1951 4.638.000Fabrieken en Kantoren 8.064.142,15 Huizen en Gronden 5.123.165,30 Belangen bij aanverwante Ondernemingen 9.571.312,25 Debiteuren 7.392.820,68 Voorraden 195.020,Investeringscertificaten 447.752,85 Effecten, genoteerd te Amsterdam 5.940.395,06 Kassa, Bankiers en Belegde Kasgelden 5.205.000,— 8.509.870,81 5.640.889,77 9.625.484,27 10.846.392,12 196.227,89 5.847.854,94 41.372.608,29 45.871.719,80 WINST- EN VERLIESREKENING OVER HET TIJDVAK 1 OCTOBER-30 SEPTEMBER 1949-1950 1950-1951 3.474.288,59 Afschrijvingen 3.669.639,36 2.122.779,18 Saldo Winst 2.662.938,24 5.597.067,77 6.332.577,60 Raad van Commissarissen: Collot d'Escury Gerritzen Albarda Eyken Sluyters fentener van VlISSINGEN Heineken Van den Berg 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1950 | | pagina 10