7 Onze belangen bij brouwerijen in het buitenland betreffen thans: Brasserie Leopold S.A. te Brussel, N.V. Koloniale Brouwerijen „Cobra" te Amsterdam, Malayan Breweries Ltd. te Singapore, N.V. Heineken's Nederlandsch-Indische Bierbrouwerij Maatschappij te Soerabaja. De N.V. Koloniale Brouwerijen „Cobra" bezit zelve weer belangrijke participaties in de: Société Anonyme des Bières Bomonti Pyramides te Cairo, Crown Brewery te Alexandrië, Malayan Breweries Ltd. te Singapore, N.V. Heineken's Nederlandsch-Indische Bierbrouwerij Maatschappij te Soerabaja, Société Internationale de Brasserie „Interbar" te Brussel, welke laatste zelf groote belangen heeft in de: Brasserie Union Messine te Metz, Brasserie de Léopoldville, Léopoldville (Congo). Behalve de deelnemingen in deze brouwerijen, waar wij rechtstreeks zij het niet overal in gelijke mate bij de leiding zijn betrokken, hebben wij nog belangen van minder groote beteekenis bij enkele andere brouwerijen in het buitenland. De ontwikkeling van al deze bedrijven is bevredigend. De waardeering van de investeeringen in deze ondernemingen is, voor zooverre de betreffende aandeelen op een beurs zijn genoteerd, geschied op bedragen, welke liggen beneden deze beurs- noteeringen, en, voor zooverre deze aandeelen niet zijn genoteerd, op zeer voorzichtige wijze. De snelle ontwikkeling van dezen tak van ons bedrijf blijft bij voortduring zware eischen stellen aan onze organisatie. De Reserve Pensioenen is opgenomen voor het bedrag, waarop de contante waarde van de risico's jegens dat deel van ons personeel, waarvoor geen verzekeringen zijn gesloten, is berekend. Na de afschrijvingen ad 933,705.52, welke hoofdzakelijk samenhangen met nieuwe aan schaffingen voor, en de normale afschrijvingen op fabrieken en kantoren en herziene taxatie van huizen en gronden, resteert een winst groot 1,535,968.43. In het vorig jaarverslag werd reeds vermeld, dat het gewenscht zou zijn over het boekjaar 1937/38 een belangrijk bedrag toe te voegen aan de Reserve Diverse Belangen, daar aan deze reserve over het vorig boekjaar een aanmerkelijk bedrag was onttrokken in verband met kosten verbonden aan de vergrooting van het maatschappelijk kapitaal. Wij stellen voor aan deze reserve Diverse Belangen, welke de bedoeling heeft een reserve te zijn, waarin geregeld mutaties zullen voorkomen, dit jaar toe te voegen een bedrag groot 1,000,000.—.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1937 | | pagina 7