COMMISSARISSEN: Mr. Th. A. FRUIN, Voorzitter Mr. A. W. GERRITZEN, Secretaris J. RIJPPERDA WIERDSMA C. J. Baron COLLOT D'ESCURY DIRECTEUREN: Dr. H. P. HEINEKEN, President-Directeur Ir. J. Th. BERKEMEIER A. W. HOETTE Mr. D. U. STIKKER PROCURATIEHOUDERS G. N. VAN HARTE Mr. K. L. BEYEN Ir. G. J. J. VAN GOOR Mr. H. HARMENS Jhr. P. R. FEITH J. VAN DER HORST Dr. F. A. DE GRAAFF S. J. A. BRINK T. DIEKEMA 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1937 | | pagina 3