BALANS PER 30 SEPTEMBER 1938 WINST- EN VERLIESREKENING over het tijdvak 1 OCTOBER 1937-30 SEPTEMBER 1938 12 13 Fabrieken en Kantoren Huizen en Gronden Belangen bij aanverwante ondernemingen 5.662.017.77 afCreditsaldi 79.033.90 Debiteuren Voorraden Effecten, genoteerd te Amsterdam Kassa, Bankiers en Belegde Kasgelden 4.850.000 2.605.803 5.582.983 2.084.686 1.941.584 1.363.188 3.933.411 22.361.657 87 01 10 33 80 11 Kapitaal Reservefonds Reserve Diverse Belangen Reserve Pensioenen Diverse Crediteuren en Deposito's 3.023.135.18 Ontvanger der Accijnzen 577.657.35 Winst 12.000.000 1.090.666 1.410.000 2.724.229 3.600.792 1.535.968 ƒ22.361.657 67 48 53 43 11 Afschrijvingen Saldo Winst 933.705 1.535.968 2.469.673 52 43 95 Saldo A P Bedrijfsrekening en Interestrekening 43.264 2.426.408 2.469.673 98 97 95 Raad van Commissarissen FRUIN GERRITZEN RIJPPERDA WIERDSMA COLLOT D'ESCURY Directie HEINEKEN BERKEMEIER HOETTE STIKKER

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1937 | | pagina 12