COMMISSARISSEN: DIRECTEUREN: PROCURATIEHOUDERS: Mr.Th.A. Fruin, Voorzitter, Mr.A.W. Gerritzen, Secretaris. J.Rypperda Wierdsma, C.J.Baron Collot d'Escury. Dr.H.P.Heineken,President-Directeur IrJThBerkeme ier A.W.Hoette, Mr.D.U. Stikker. G.N. van Harte Mr.K.L.Beyen Ir.G.J.J.van Goor Mr. H.Harmens Jhr.P.R.Feith Jvan der Horst Dr.F.A. de Graaff S.J.A.Brink T.Diekema

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Jaarverslagen | 1936 | | pagina 3