Inhoud april 1381 I rrafell JAARCIJFERS OVER 1983 Tap en Schap is een informatieblad van Heineken Nederland. Redactie: Eric Bouwmeester, Anneke van de Wijngaart. Vaste medewerkers: W.J. Hoeben, M.P.J. van Soest, J. Zellenrath. Redactiecommissie: R.G.l L Elfrink, J.F.B. Houthuys, A. Jansen, D. Marck, L.M.F.W. Timmermans, J.A. Vleghert. Redactieadres: Postbus 530,2380 BD Zoeterwoude. Tel. 071-8142 49,8142 88. Bü de voorpagina: Een van de illustraties uit het Bierboek waarover u alles kunt lezen op de pagina's 3,4 en 5. Bü de achterpagina: Medewerkers van een van de alleroudste brouwerijen in ons land: N.V. Brouwerij "De Sleutel" (gesticht in 1433) te Dordrecht, die door Heineken werd overgenomen. Deze foto is genomen op 'Goeden Vrijdag' in het jaar 1900. Colofon en inhoud van dit nummer 2 Unieke verzameling 'bierigheden' te boek gesteld3 Pepsi-Cola bekerset werkt omzetverhogend6 Verbeterde Sourcy Lemon 7 Tal van nieuwe acties voor de produkten van de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland8 Nostalgie bij Heineken agent Kommer Baarsen Gezonde uitbreiding bij Vrumona: Rivella Vrumona biedt uitgebreid assortiment automaten en koelkasten Pepsi Proef nog opvallender dan voorheen 11 12 14 15 Consument krijgt meer keus uit eenmalige verpakkingen van Pepsi-Cola 15 Nieuws uit het Buitenland 16 17 18 Druk bezochte beurzen, Roka en Horesca Parlant du Vin, de Italiaanse wijnen Leven in de Bouwerij, Koningshof Veldhoven Nieuws Allerlei Vrumona heeft haar assortiment uitgebreid met Rivella. Van dit merk bestaan twee ver sies: Rivella normaal en Rivella suikervrij. Begin mei start Vrumona met de uitlevering van Rivella normaal nadat deze twee jaar uit produktie is geweest. Met een uitgebreide reclame-campagne zal de her-introductie van Rivella bekend worden gemaakt aan de Nederlandse consument. Op pagina 12 en 13 leest u hierover meer. Het is bijna traditie geworden dat de Gedistil leerd en Wijngroep Nederland aan het begin van het voorjaar een uitgebreide serie acties start. Zo ook in 1984. Drie pagina's vol nieuwe acties zowel voor de consument als voor de handelspartners. De consumentenacties gaan vergezeld van aantrekkelijke aanbiedingen. Zo is er een mi niatuur boeier bij Meekma's echte Friesche Beerenburg en een 'refund-actie' voor Lime Light. De wetenswaardigheden hierover staan op de pagina's 8,9 en 10. Veel landgenoten hebben met enige trots de Uivervlucht gevolgd. U denkt misschien dat daar alles al eens over geschreven is maar wij vonden een Heineken agent die ons nog over de eerste Uivervlucht, vijftig jaar geleden, wist te vertellen. De grootvader van agent Kommer-Baarsen uit Aalsmeer was degene die tijdens de glorieuze inhuldiging van de Uiverbemanning in 1934, de drank leverde. Zijn echtgenote vertelt daarover op paginall. Vanaf 12 april is het jaarverslag van Heineken N.V. verkrijgbaar. Vooruit lopend op de verschijning ervan maakte de Raad van Bestuur begin maart de belangrijkte cijfers van 1983 bekend. Medegedeeld werd dat in 1983 een netto winst is behaald van f 198,4 miljoen tegen f 153,2 miljoen over 1982. Dit is een winststijging van 29,5%. De geconsolideerde omzet van f 4.706 miljoen was 11,7% hoger dan de f 4.215 miljoen,die in het voorgaan de jaar werd gerealiseerd. Per aandeel van f25,- bedroeg de netto winst f 1030 tegen f 7,95 (na correctie voor uitkering in bonusaandelen) over 1982. 2(1 22 Koel lerveren 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1984 | | pagina 2