Inhoud februari 1981 ROUGE Tap en Schap is een informatieblad van Heineken Nederland. Redactie: Eric Bouwmeester, Anneke van de Wijngaart. Vaste medewerkers: W.J. Hoeben, M.P.J. van Soest, J. Zellenrath. Redactiecommissie: R.G.H. Elfrink, J.F.B. Houthuys, A. Jansen, D. Marck, L.M.F.W. Timmermans, J.A. Vleghert Redactieadres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. Tel. 071-81 42 49, 81 42 88. Bij de voorpagina: Een overzicht van de nieuwe Heineken stand op de Horecava. Bij de achterpagina: Een foto uit de dertiger jaren van Mouterij Albert in Ruisbroek. Zoals u op de pagina's 12 en 13 kunt lezen ligt deze mouterij aan het kanaal dat Brussel met de Schelde verbindt. Aan deze kade meren ook nu nog de schepen af die de gerst aanvoeren. Colofon en inhoud van dit nummer 2 Twee aanwinsten voor het Leidseplein in Amsterdam 3 Het jaarlijkse trefpunt voor eenieder die iets met de horeca te maken heeft: de Horecava 4 Een nieuw jaar- nieuwe commercials. Zowel Coebergh als Jagermeister presenteren zich in nieuw jasje op TV 6 Schenkwijn is de meest verkochte wijn in de horeca. Wijnhandel Reuchlin creëerde voor deze wijn een nieuwe verpakking 7 Het was al te zien op de Horecava, de nieuwe verpakking voor schenkwijn. Wijn handel Reuchlin ontwierp na langdurig onderzoek een wijndoos voor 10 liter schenkwijn. Hiermee is de horeca-onder- nemer van een hoop rompslomp af. Boven dien presenteert Reuchlin ook de bijbeho rende tapsystemen, u ziet ze en leest erover op pagina 7. De nationale Amstelpromotie 1984 Amstel-Mono nu in six-pack 8 Vrumona breidde haar assortiment uit en staat nu sterk op de suikervrije frisdrankenmarkt 10 Nieuwe ontwikkelingen in onze bottelarijen, een krattenwasmachinbe die werkt met ultra-sonore stralen 11 Mouterij Albert in Ruisbroek, een mouterij met een traditionele aanpak 12 Een gesprek met algemeen directeur van de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland, Jvan der Zee 14 Activiteiten van het Heineken concern in het buitenland 16 Spontane reacties op de Pepsi Proef 17 Leven in de BouwerijMotel Het Witte Huis in Soest 18 Het 2e deel van 'De geschiedenis van de Wijnhandel' waarin nu ook Nederland een rol gaat spelen 20 Nieuws Allerlei Mout is een van de grondstoffen voor bier en wordt gemaakt van gerst. Hoe het proces verloopt van gerst tot mout leest u in het artikel op pagina 12 en 13. Aan de hand van foto's ziet u elke stap in het moutproces dat zich afspeelt in een van de grootste moute rijen van Europa, Mouterij Albert in Ruis broek. Jenevers-Vieux Vorig jaar kon u in Tap en Schap 4 lezen hoe algemeen directeur Rottier de toe komst van Vrumona zag. In dit nummer laten wij de algemeen directeur van onze Gedistilleerd en Wijngroep Nederland, de heer J. van der Zee, aan het woord. Uit dit artikel blijkt dat er een enorm assortiment dranken gemaakt en verkocht wordt. Leest u op de pagina's 14 en 15 welke activiteiten zich in deze tak aan de Heineken boom afspelen. Met ingang van dit nummer willen wij u in het vervolg iets meer laten zien van onze activiteiten in het buitenland. Wij beginnen op pagina 16 met een tweetal artikelen over nieuwe licentiepartners en laten u zien welke inspanningen er in Spanje zijn gele verd om ook daar de horeca-gasten een vers getapt Heineken pilsje te kunnen voorzet ten. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1984 | | pagina 2