I 25 JAAR BROUWERIJ S'HERTOGENBOSCH Begin september was het 25 jaar geleden dat de Heineken brouwerij in Den Bosch officieel werd geopend door Z.K.H. Prins Bernhard. Inmiddels behoort deze Bossche vestiging met zo'n twaalfhonderd medewerkers en een produktie van ongeveer vier miljoen hectoliter bier, samen met onze brouwerij in Zoeterwoude tot de grootste brouwerijen in Nederland. Na de Tweede Wereldoorlog noopte de stijgende export van Nederlands bier en de stijgende consumptie in eigen land tot uitbreiding van onze toenmalige capaciteit. Toen alle mogelijkheden tot capaciteitsuit breiding in de Amsterdamse en Rotter damse brouwerij ten volle waren benut, gaf de directie de opdracht een ontwerp te ma ken voor een bierverwerkingsbedrijf. In dit bedrijf zou het jonge bier dat in Am sterdam en Rotterdam was gebrouwen, verder worden 'verwerkt', dat wil zeggen gelagerd, gebotteld en verpakt. In het ont werp moest evenwel de mogelijkheid zijn opgenomen dat het bierverwerkingsbedrijf uitgebreid en gecompleteerd kon worden tot een volledige brouwerij GERRITJE De keuze viel op 's-Hertogenbosch, dat over een groot industrieterrein beschikte. Daar werd op 20 december 1955 de eerste paal geslagen voor het bierverwerkingsbe drijf. Toen de bouw voor dit bedrijf afge rond was, verzorgde de biertanker "De Gerritje" meer dan twee jaar het vervoer van het jonge bier vanaf de brouwerijen naar Den Bosch. Nog steeds echter steeg de bierverkoop in binnen- en buitenland. Na aanvang van de bouwwerkzaamheden, verrees al spoedig het ene na het andere ge bouw (waaronder een brouwzaal) op het Bossche terrein, totdat op 4 september 1958 de bouw dermate was gevorderd, dat de brouwerij officieel kon worden ge opend. FESTIVITEITEN Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan dit jaar, vonden in de eerste week van sep tember diverse ontvangsten plaats op de brouwerij. En uiteraard werden ook onze commerciële relaties uit de regio uitgeno digd. Zij maakten een rondleiding door de brouwerij, hetgeen uiteraard werd omlijst door een gezellig samenzijn waarbij een hapje en drankje werden aangeboden. Bossche brouwerij viert 25-jarig bestaan PamsteF

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1983 | | pagina 4