Heineken is sinds vele jaren het grootste importmerk in de Verenigde Staten. Een succes dat mede te danken is aan de inspanningen van importeur Van Munching Co. Sinds een halve eeuw wijdt deze firma zich aan de import en distributie van Heineken bier, reden om de 50- jarige samenwerking te vieren. U heeft er allemaal wel eens iets over gehoord of gelezen: de 'drooglegging' in de Verenigde Staten. Een periode waarin er een verbod was op de verkoop en import van alcohol. In 1933 werden deze verboden opgeheven en daarmee werd ook de weg vrijgemaakt voor buitenlandse drankenfabrikanten GESTADIGE GROEI Vóór de periode van de drooglegging waren er al eens pogingen gedaan om Hei neken bier naar Amerika te exporteren. Maar in 1933 begon het pas echt en Heine ken was daarmee een van de eersten die de export van bier ter hand nam. In dat zelfde jaar vestigde de heer Van Munching Sr. zich in de Verenigde Staten om de import en distributie van Heineken bier te realise ren. In 1943 wordt Van Munching Co. gesticht. Het succes bleef niet uit, dat blijkt wel uit de verkoopcijfers. In 1939 werden er 90.000 duizend dozen met 24 flesjes Heine ken verkocht, in de vijftiger jaren werden dat er 500.000 en in 1968 al twee miljoen dozen. En dat aantal groeide gestadig. De smaak van Heineken bleek zo goed aan te slaan dat inmiddels het bier ook in fust en in blik werd verkocht. In 1982 werd er totaal bijna 2xh miljoen hectoliter ver kocht, dat komt overeen met meer dan 29 miljoen dozen a 24 flessen. FEEST Vijftig jaar na de eerste zending van Heine ken bier naar Amerika is er dus reden genoeg voor festiviteiten. Het begon in New York met een diner op 14 april, de dag waarop het precies vijftig jaar geleden was dat de eerste verscheping Heineken bier in Amerika arriveerde. Eind september kwa men de heer en mevrouw Van Munching jr. vergezeld van circa vijftig medewerkers, op uitnodiging van Heineken naar Neder land. Er was een uitgebreid programma met onder andere bezoeken aan de brou werijen in Den Bosch en Zoeterwoude. Hoogtepunt was de speciale feestdag, waarover de foto's meer vertellen. Hier wordt de containervoorafgegaan door de Heineken fanfare, voor de gasten opgesteld. Mevrouw Peggy van Munching doopte bij de Barremolen (vestiging Zoeterwoude) een gerbera die naar haar is genoemd. In de haven van Rotterdam werd aan de heer Van Munching een spe ciaal beschilderde container aangeboden. Een speciaal gedecoreerd blik en een speciaal jubileumglas gaven de feestelijkheden een extra accent. 50 jaar Heineken Bi^r in de Verenigde Staten

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1983 | | pagina 3