Inhouddecember mud Tap en Schap is een informatieblad van Heineken Nederland. Redactie: Eric Bouwmeester, Anneke van de Wijngaart. Vaste medewerkers: W.J. Hoeben, M.P.J. van Soest, J. Zellenrath. Redactiecommissie: R.G.H. Elfrink, J.F.B. Houthuys, A. Jansen, D. Marck, L.M.F.W. Timmermans, J.A. Vleghert. Redactieadres: Postbus 530,2380 BD Zoeterwoude. Tel. 071-81 42 49, 81 42 88. Bij de voorpagina: Een avondje uit, een sfeervolle bar...wat past daar beter bij dan een Hoppe cocktail? Bij de achterpagina: Op 14april 1933, de dag na de opheffing van de 13 jaar durende "drooglegging" kwam met de Statendam het eerste Heineken bier de V.S. binnen. COLA ZONDER CAFEÏNE Colofon en inhoud van dit nummer Heineken bier, 50 jaar in Amerika Vestiging Den Bosch herdenkt 25-jarig bestaan Zwarte Kip blijft actief Coebergh's schenkdop Heineken Shop geprolongeerd Stichting Verantwoord Alcoholgebruik (STIVA) Meekma wordt bekend Gratis glas bij Evita Rotterdam swingt a la New Orleans J10 II Feestelijke ingebruikneming pand verkoopkantoor West Brabant/Zeeland 12 De cafeïne-vrije cola van Pepsi: Pepsi Free Hoppe presenteert 12 "nieuwe" likeuren Heineken's contacten met het branche- onderwij s 13 14 16 Burgemeester De Boer opent kantoor Hoofddorp 18 Horeca Nederland viert 100-jarig bestaan 19 B3, de geschiedenis van een kwaliteitsprodukt Leven in de Bouwerij Super BlueTiek-in Disco Parlant du Vin, terug in de tijd Nieuws Allerlei 24 26 DANK Deze uitgave van Tap Schap bereikt u op een later tijdstip dan was gepland. Dit houdt verband met de periode van angstige spanning, die in november over ons kwam. Nu de afloop zó gelukkig is geweest, past ook in dit blad een woord van erkentelijkheid en dank voor de vele hartverwarmende reacties, die ook vanuit de lezerskring van Tap Schap werden ontvangen. Heineken bier is ook in Amerika een veel gevraagd merk. In 1939 werden er 90.000 dozen Heineken bier geëxporteerd en in 1982 waren dat er meer dan 29 miljoen (ruim driehonderd maal zoveel). Een belangrijke bijdrage hieraan had de impor teur Van Munching Co. In september bracht de heer Van Munching Jr. met zijn echtgenote en een 50-tal medewerkers een bezoek aan ons land. Dit om het feit te her denken dat vijftig jaar geleden voor het eerst Heineken bier naar de Verenigde Sta ten werd geëxporteerd. Over vroegeren nu leest u op pagina 3, zie ook de achterpagina. Aan het eind van deze maand start Pepsi- Cola met de uitlevering van haar cafeïne vrije cola Pepsi Free. Al is op geen enkele wijze aangetoond dat cafeïne in cola scha delijk kan zijn, voor diegenen die geen cafeïne willen is er nu Pepsi Free. De ont wikkelingen in de Verenigde Staten tonen aan, dat Pepsi Free na de introductie bin nen IV2 jaar marktleider werd in het cafeïne-vrije colasegment. Het zal de han del zeker interesseren dat de totale cola- afzet daar met ruim 6% toenam. Op pagina 13 treft u meer informatie aan over Pepsi Free. .^ONCH//vg 4C, Op de pagina's 8 en 9 een interview met W.F. van Rossum, hoofd marketing onder zoek bij Heineken Nederland B.V. en adviseur van de STIVA, de Stichting Ver antwoord Alcoholgebruik. Een van de eerste activiteiten van de STIVA was het opzetten van een onder zoek naar het alcoholgebruik onder jonge ren. Onlangs verscheen het rapport met daarin een aantal opmerkelijke resultaten. W.F. van Rossum licht het rapport toe. Op een steenworp afstand van het Centraal Station, in het hart van Rotterdam staat sinds dit voorjaar een BlueTiek-in Disco. Geen gewone maar een super discotheek. Felle kleuren, aan- en uitflitsende lichten, volop dansruimte en stampende muziek. Alle ingrediënten waar disco-fans van hou den, zijn aanwezig. Leest u het artikel van Heineken's Bouwbureau op de pagina's 23 en 24. 20 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1983 | | pagina 2