n|e.ums.aHer[ei boodschappen waarmee een vooraanstaand cola- merk via affiches op tal van Nederlandse plakplaatsen reageert op de Pepsi Proef. Met een knipoog naar deze posterboodschap, wil Vrumona -de Nederlandse Pepsi-Cola bottelaar- zeker niet nalaten vierkant te beamen: "Inderdaad, verschil moet er zijn." Deze bevestiging wordt gerugge- steund door het resultaat van ruim 75.000 Pepsi Proef smaaktests, waarbij 56% van de deelnemende consu menten aan Pepsi-Cola de voorkeur bleek te geven. Een verrassend resultaat inderdaad. Een resultaat ook, dat Pepsi-Cola stimu leert door te gaan met de Pepsi Proef. De Pepsi poster in kwestie zal overigens geen enkele reclamezuil in Nederland sieren. Want dan ontaardt een reactie met een knipoog in een niet toegesta ne vorm van plagiaatEn dat wordt in de Nederlandse reclamewereld -volledig terecht overigens- hoog opgenomen. Pepsi-Cola gaat z'n eigen weg. Met een ondersteuningsprogramma dat zeer grootschalig wordt. Via de televisie en de radio. Door middel van een ambitieus smaaktestpro gramma, omringd door activiteiten die de Pepsi Proef meer dan ooit onder de aandacht zullen brengen. En natuurlijk door middel van consumentenpromoties. De Pepsi Proef werkt. Dat staat nu onomstotelijk vast. PRIMEUR (I) Hoofd van Heine- ken's horecagebied Amsterdam/Utrecht, V.F. Tromer, maakte op 21 september een historisch gebaar door het eerste glas Amstel Bockbier te tappen. Zoals u reeds in het vorige nummer van Tap en Schap kon lezen, wordt in een 100-tal Amsterdamse horecabedrijven een proef genomen met Amstel Bockbier op fust. Het aanslaan van het eerste fust vond plaats in de ontvangst ruimte De Kuiperij van onze brouwerij in Amster dam. Vele medewerkers die betrokken zijn bij de proef waren getuige van de primeur en hieven het glas op een succesvolle introduc tie. De medewerkers van het desbetreffende horeca gebied namen tijdens deze proeverij ook op informele wijze afscheid van hun oude behuizing. Enkele dagen daarvoor namelijk verhuis den zij van de brouwerij naar hun nieuwe onderko men in Hoofddorp (zie op pag 18). Vanuit Hoofddorp zal de proef met Amstel Bockbier op fust dan ook verder worden begeleid. Op de foto ziet u de heer Tromer vakkundig z'n bockbiertje tappen gadege slagen door hoofd verkoop A. Kloppert (links) en de bedrijfsleider van de Amsterdamse brouwerij C. Bremer. WORDENDE COLA-GIGANTEN HET EENS? (2) "Verschil moet er zijn", luidt één van de 1 U hoort dus zeker nog van Pepsi-Cola. Ludieke heineken STAND (3) De Heine ken deelname aan de beurs die Sligro zelfbedienings groothandel te Veghel begin september organiseerde, mag zonder overdrijven opvallend worden genoemd. Sinds kort heeft Sligro namelijk de be schikking over een oude Ford bestelwagen die tot rijdende bar is omgebouwd. In en om deze Ford werd de beursstand van Heineken opgebouwd en werd een ware trekpleister, zoals te zien is op de foto. VERNIEUWDE HORECA VA- STAND (4) Op 9 januari is het weer zover, de 28ste Hore- cava zal haar poorten openen. Gedurende vier dagen zullen weer duizen den belangstellenden hun weg vinden naar deze jaarlijkse horeca vakbeurs in het RAI Tentoonstëllings- centrum te Amsterdam. Voor veel van onze afne mers is een bezoek aan de Heineken stand in de Noordhal een vast program mapunt. Er worden afspra ken gemaakt met de verte genwoordiger om elkaar op LAAT UW SMAAK BESLISSEN.. 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1983 | | pagina 26