Iepen in de bouwerij i i Het swingende deel van de bevolking van Rotterdam kan sinds mei van dit jaar zijn hart op halen. Een superdiscotheek opende dit voorjaar haar poorten en ruim tweeduizend danslusti- gen kwamen op de openingsavond een kijkje nemen. Activiteiten van het Heineken Bouwbureau Super BlueTiek-in Disco Tot nu toe was de naam BlueTiek-in al leen bekend in de modebranche. Begin jaren zeventig openden de heren Dikker en Beekman de eerste BlueTiek-in modeboe tiek aan de Beijerlandselaan te Rotterdam. Nu, tien jaar later, zijn er in de regio Rot terdam al zeven boetieks met een achtste in voorbereiding en er wordt overwogen om uit te breiden naar Den Haag of Utrecht. Omdat de jeugd een van de voornaamste doelgroepen was waarop BlueTiek zich richtte en het uitgaansleven in Rotterdam sinds enige tijd groeimogelijkheden bood, besloot men het ook eens in een andere richting te proberen. Na een langdurige pe riode van onderzoek viel het besluit: een voormalige showroom aan de Karei Door manstraat met een oppervlakte van twaalf honderd vierkante meter zou worden aan gekocht en worden verbouwd tot een disco theek naar Amerikaans voorbeeld. De ligging van de disco is bijzonder gunstig: gemakkelijk bereikbaar, gesitueerd tussen Weena, Karei Doormanstraat en Schouw burgplein en in de nabijheid van het Cen traal Station. Bovendien ligt er naast de BlueTiek-in Disco een parkeergarage met dezelfde sluitingstijden. De openingstij den van de Disco zijn: van 20.30 tot 03.30 uur op donderdag en van 20.30 tot 05.00 uur op vrijdag, zaterdag en zondag. Vorig jaar oktober is men met het bouwen begonnen. Doordat het pand een aanzien lijke hoogte had, is de ruimte voorzien van een tussenverdieping. Hier liggen nu het kantoor en de kleedkamers voor de arties ten. Op de begane grond, direct na de rui me entree, zijn de toiletten gesitueerd. In de entree vinden de kassa, de garderobe en een munten-uitgifteloket een plaats. Ach ter de discotheek ligt een berging, waarin een kelderbierinstallatie werd geplaatst, en een keuken. Extra aandacht is er besteed aan de voorzieningen om de geluidsover last zoveel mogelijk te beperken omdat er naast de BlueTiek-in flats staan. De disc-jockey op zijn uitkijkpost 'ZWEVENDE' DISC-JOCKEY Zoals uit de aanhef blijkt, biedt de Super BlueTiek-in Disco plaats aan een zeer groot aantal discodans-liefhebbers, maar het is opmerkelijk dat de discotheek met tweeduizend bezoekers nauwelijks te vol oogt. Dat komt door de ruime opzet. Alle zitelementen zijn zo gesitueerd dat er altijd zicht is op de drie cirkelvormige, draaibare en verlichte dansvloeren. Bovendien zijn deze zitelementen 'tribunegewijs' op ver hogingen geplaatst dus optimaal zicht, vooral bij lifeshows erg belangrijk, is gega randeerd! Rondom elke dansvloer is er een bar en boven de middelste bar 'zweeft' de disc-jockey zodat hij een goed zicht heeft op publiek en dansvloer. De ingang van de discotheek. Een van de drie dansvloeren. m r 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1983 | | pagina 22