sloten de problemen gezamenlijk het hoofd te bieden. Het gevolg was de liquidatie van Polar en de voortzetting van de activiteiten van B3. Maar dat gebeurde niet in Bergen op Zoom. Cornelis Becht had inmiddels contact met de Bedrijfscentrale in Bunnik. Dat was een limonadefabriek waarin bier handelaren en limonadefabrikanten waren verzameld. Want het was hem toen al dui delijk: wilde je kansen hebben in de toe komst dan diende je te beschikken over sterke merken. En dat deed de Bedrijfs centrale die zojuist de bottellicentie van Pepsi-Cola had verworven. In de onder handeling bracht hij de machinerie en de emballage van Polar in en er werd een apar te vennootschap "Vrumona" (toen was dat al een merk) opgericht. In die nieuwe ven nootschap namen Heineken en Amstel enerzijds en de Bedrijfscentrale anderzijds op gelijkwaardige basis deel. BIER EN FRIS Daarmee werd eigenlijk de basis gelegd voor het optreden van Heineken op de fris- drankenmarkt. En dat optreden was hard nodig om het "bierbelang" van de brouwe rij te beschermen. Dat zat zo. De vijf grote brouwerijen maakten in die tijd een afspraak om niet bij eikaars klanten te komen. Nu waren er brouwerijen die belang hadden bij een frisfabriek en die kwamen, voor de ümonadeverkoop, bij de klanten van andere brouwerijen. En als je er toch bent... Met Vrumona kon Heineken zich dus tegen deze ontwikkelingen wapenen. In de vijftiger jaren nam Heineken een 50% belang in Vrumona en na de fusie met Amstel in 1968 werd het een volledige dochter. STERK MERK In al die jaren bleef het merk B3 vruchte sappen een sterk merk. En hoewel in het begin sterk de nadruk werd gelegd op het appelsap, maakte B3 in de beginjaren ook al tomatensap. Nu is dat sappenassorti ment uitgebreid naar de hedendaagse smaak. Een smaak die vruchtesap niet meer zo'n grote voorsprong op de andere frisdranken geeft als in de eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog. Maar een smaak die Vrumona invult met een kwaliteitspro- dukt: B3. Onder de merknaam B3 brengt Vrumona een assortiment vruchtesappen op de markt dat bestaat uit jus d'orange, appelsap, tomatensap, gekruid tomatensap en druivensap. Naast de bekende glazen pot worden deze produkten ook verpakt in kleine flesjes en blik. Voor tomatensap geldt dat het geconcentreerde sap uit Italië wordt geïmporteerd. Dat van appelsap komt ook uit de laars van Europa, evenals uit West-Duitsland. Voor jus d'orange wordt een mengsel van sap -dat in Nederland wordt samengesteld- uit Brazilië, Florida en Valencië gebruikt. Aan het sap wordt, om de transportkosten te drukken, water onttrokken. Bij Vrumona in Bunnik wordt dit water er weer aan toe gevoegd. Dit behandelde water -de hardheid en het ijzer worden eruit gehaald- betrekt Vrumona uit eigen bronnen in Bunnik. Na de vermenging van het geconcentreerde sap met water worden fles of blik afgevuld. Vóór afvulling krijgt tomatensap een snufje zout mee, terwijl B3 gekruid tomaten sap naast zout kruiden bevat. Druivensap kent een eigen verwerking. Het sap van de geperste druiven, voornamelijk uit Italië afkomstig, wordt rechtstreeks met tank wagens naar Bunnik gebracht waar het wordt opgeslagen in zogenaamde tussen- tanks. Vanuit deze tanks wordt het bij een temperatuur van zo'n 85°C afgevuld. Dat geldt ook voor de andere sappen. Die hoge temperatuur is bedoeld om het sap te pasteuriseren. Verder heeft het een gunstige invloed op de steriliteit van de verpak king. Tomatensap en jus d'orange worden ook nog 'ontlucht'. In de vruchtvezels kan nog lucht, stikstof of bijvoorbeeld koolzuur voorkomen. Dat moet er voor het afvullen uit en daartoe dient de ontluchting. Door het gebruik van de allerbeste grondstoffen en veel aandacht voor de zuiverheid van het water kan in een techno logisch hoogstaand proces met een secure kwaliteitscontrole Vrumona met B3 een sterk kwaliteitsprodukt, dat bestaat uit puur vruchtesap, op de markt brengen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1983 | | pagina 21