Eenfeestdat klonk als een klok. Zo zou je het eeuwfeest van Horeca Nederland het C best kunnen omschrijven. Want het programma ter ere van het honderdjarig bestaan verliep feilloos. En dat mag, met een opkomst van ruim 3000 deelnemers, een staaltje van perfecte organisatie genoemd worden. Het feest vond op 21 september plaats in Amsterdam waar een plechtige her denkingsbijeenkomst, de receptie en het avondfeest werden gehouden. Het spreekt vanzelf dat Heineken deze bond, die waakt over het wel en wee van de Nederlandse horeca-ondernemers, een warm hart toe draagt en daarom deze dag de hoofdspon sor was. Dat uitte zich ondermeer in de feestelijke 'aankleding' van de diverse za len waar de feestelijkheden plaatsvonden. Maar wij presenteerden ook rijdend histo risch materieel zoals de brouwerswagen, spankar, T-Ford en bierboeier. Al deze voertuigen, voorzien van felicitaties, ston den opgesteld op de Dam zodat de gasten De gasten schepen zich in voor de rond vaart, op de voorgrond Heineken's bier boeier. al wandelend van de Nieuwe Kerk naar Hotel Krasnapolsky, de wagens konden bezichtigen. Vooral de buitenlandse gasten hadden veel belangstelling voor de brou werswagen met de paarden. Om de gasten 's middags tijdens de rond vaart op'leerzame'wijze bezig te houden, hadden de medewerkers van onze afdeling Reclame Service/Verkoopbevordering een soort quiz bedacht. De deelnemers kregen vragen gesteld over zaken die zij tijdens de route tegenkwamen, dus goed opletten was geboden, 's Avonds werden de prijswin naars bekend gemaakt en konden zij hun prijs, een leuk Heineken presentje, in ont vangst nemen. INTERNATIONALE GASTEN Gelijktijdig met de viering van dit eeuw feest, werd het 34ste International Ho.Re.Ca Congres gehouden. En ter ere van het honderdjarig bestaan vond dit con gres in Nederland plaats. Een van de pro gramma-onderdelen was een bezoek aan de Heineken brouwerij te Zoeterwoude. De buitenlandse gasten vergezeld door het hoofdbestuur van Horeca Nederland wer den daar op 19 september ontvangen. Na het aperitief en de lunch volgde het gezelschap met grote interesse de rondlei ding door de produktie-afdelingen. Hierna werd het bezoek afgesloten met een gezel lig informeel samenzijn in het ontvangstge bouw "De Hooiberg" waar de gasten een speciaal voor deze gelegenheid gemaakte Delftsblauwe bierpul aangeboden kregen. Het voltallige gezelschap nam op 19 septem ber even tijd om te poseren voor een foto. Op de achtergrond De Hooiberg en dubbel dekker van de brouwerij te Zoeterwoude. 'Parade 19 Eeuwfeest Horeca Nederland

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1983 | | pagina 19