pe J ereme de bananes twaalf op een rijtje lie de Lig ue ri de ie- de ze li- P in ils re as in il- ir- flessen zonder inhoud en zonder etiket met slechts een klein tekstje dat luidde: "Bin nenkort meer van onze verkoopmedewer ker". Ongeveer twee weken later bezoch ten onze vertegenwoordigers hen dan met de 'bedrukte' kleurenfolder, met op de ach terkant daarvan van elke likeur een korte beschrijving en een tweetal recepten voor een cocktail. COCKTAILWEDSTRIJDEN Hoppe likeur is uitstekend geschikt om zowel puur als in een cocktail gedronken te worden. Daarom bedacht de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland in samenwerking met de Nederlandse Bartenders Club (N.B.C.) een cocktailcompetitie. Tijdens de introductieperiode van de Hoppe likeu ren, die loopt tot en met de Horecava in januari, zullen er in de vakbladen zoals Misset's Horeca advertenties worden geplaatst. Hierin wordt steeds een van de Hoppe likeuren besproken en wordt de Nederlandse horeca uitgenodigd een cock tail met deze likeur te bedenken en het recept in te sturen. Deze voorronde duurt tot 5 december en uit de inzendingen selec teert de N.B.C. een aantal prijswinnaars. Tenslotte valt op de Horecava de uiteinde lijke beslissing. De prijswinnaars zullen daar hun cocktails maken en een officiële jury zal beoordelen wie de lekkerste Hoppe cocktail maakt. De beste cocktails zullen na afloop worden vermeld in een klein boekje dat aan alle deelnemers zal worden toegestuurd zodat zij de cocktails voor hun gasten kunnen maken. CREME DE CACAO jcde mi21 *j PWHE DE MAND* EREME de menthe v®cie - li a

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1983 | | pagina 15