Er zijn liefhebbers van jazz die aan deze muziek een heilzame werking toe schrijven. Dat is niet verwonderlijk voor de muziek die zijn wortels vindt in onder andere de blues. En het was de blues die het leven voor de slaven in het vroege Amerika nog enigszins dragelijk wist te maken. Klanken van jazzmuziek brengen je er weer bovenop, zorgen voor een swin gende, vrolijke stemming, maken het humeur zonnig of geven rust en inspiratie in een druk leven"Doctor Jazz"zo zegt zelfs een muziekstuk, is in het leven onontbeer lijk. SERUM Nu is de stad Rotterdam bepaald geen patiënt. De stad bruist van vitaliteit en werklust. Toch kan Rotterdam op het gebied van de gezelligheid best een oppep pende injectie gebruiken. En in de ogen van de initiatiefnemers van het eerste Hei- neken Jazz Festival Rotterdam is een jazz festival hèt serum om de binnenstad tot leven te brengen. Op initiatief van Heine- ken kwamen dit voorjaar gemeente, plaat selijke horeca en andere bedrijven bij elkaar om te praten over een jazzfestival. Binnen een halfjaar werd dat realiteit en konden vele duizenden jazzliefhebbers uit Rotterdam en verre omgeving zich gedu rende drie dagen onderdompelen in een unieke sfeer. Een kroegentocht langs 45 café's, streetparades in de binnenstad, een speciale rit per antieke jazztram (een glaasje bier inclusief het speciale glas hoorde bij het tarief) en een afsluitende concert-avond in het Hilton Hotel en de Harbour Jazzclub: Rotterdam bewees een razend gezellige stad te zijn. De organisatie is -uiteraard- geconfronteerd met de nodige kinderziektes. Toch was het enthousiasme onder het publiek en de deelnemende horecabedrijven zö groot dat een vervolg van dit festival verzekerd is. Veel publiek trokken de optredens op de Lijnbaan, het winkelhart "Swing it out!" van Rotterdam. Ook "life" jazzmuziek tijdens een ritje met de jazztram. Het wervelende optreden van Ellyna Tatum uit New Orleans. 11 "DOCTOR JAZZ" vrolijke heelmeester in Rotterdam

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1983 | | pagina 11