Inhoud september 1383 HIER KLAAGT MENNIETOVER Har WEER. Tap en Schap is een informatieblad van Heineken Nederland. Redactie: Eric Bouwmeester, Anneke van de Wijngaart. Vaste medewerkers: W.J. Hoeben, M.P.J. van Soest, J. Zellenrath. Redactiecommissie: R.G.H. Elfrink, J.F.B. Houthuys, A. Jansen, D. Marck, L.M.F.W. Timmermans, J.A. Vleghert. Redactieadres: Postbus 530,2380 BD Zoeterwoude. Tel. 071-81 42 49,81 42 88. Bij de voorpagina: Café Hoppe, een van de oudste cafés van Amsterdam, kreeg in juli een kelderbierinstallatie. Meer hierover leest u in Nieuws Allerlei op pagina 22 en 23. Bij de achterpagina: Afbeelding van een oude foto die voor een Bokbier advertentie werd gebruikt. Nieuws Allerlei 22 In de rustige, landelijke omgeving van Mid den-Limburg, ligt in het plaatsje Limbricht een unieke bowling annex partycentrum. Deze bowling, behorend bij Heineken's dochter Bowling Nederland, is gehuisvest in een prachtig kasteel. Menigeen heeft de weg gevonden naar dit kasteel Limbricht, natuurlijk om er te bowlen maar ook om er in rustieke sfeer te genieten van een maal tijd in middeleeuwse sfeer. Op pagina 14 en 15 een beschrijving van Kasteel Limbricht. "Een wonderlijke bedrijfstak" noemt ir. L.A.Ch. Rottier de Nederlandse frisdran kenindustrie. De pas benoemde Algemeen Directeur van Vrumona noemt als oorza ken voor dat 'wonderlijke': de verbonden heid van sommigen met een "moederbe drijf', de invloed van sterke Amerikaanse frisdrankenbedrijven en de invloed van de seizoenen. De heer Rottier heeft een opti mistische kijk op de toekomst van Vrumo na. Leest u het interview op de pagina's 8, 9 en 10. Na zo'n mooie, warme zomer valt het voor velen niet mee om weer over te schakelen naar de herfst. Wellicht kan een glas Bo(c)kbier die overschakeling wat veraan genamen. Zowel Heineken als Amstel star ten deze maand het bokbierseizoen. U leest hierover op de pagina's 4 en 12. Bergerac is niet alleen de naam van een beroemd ridder maar ook de naam van een oud stadje in het zuidwesten van Frankrijk. Wijnen afkomstig uit Bergerac verdienen de aandacht van de Nederlandse wijndrin ker. Al gaat de grootste interesse van de Nederlanders uit naar de rode Bergeracs, onze wijndeskundige Jan Zellenrath ver wacht dat ook de droge witte wijnen uit Bergerac hun weg in ons land zullen vin den. In zijn rubriek Parlant du Vin op de pagina's 11, 12 en 13 vertelt hij ons een "historisch" verhaal over Bergerac. Colofon en inhoud van dit nummer 2 Brouwerswagen doet Rotterdam aan 3 Heineken Bokbier in nieuw jasje 4 Bezoekers van grote evenementen maken kennis met mobiele kelderbierinstallaties 5 Nieuwe uitmonstering voor Zwarte Kip Advocaat 6 Meekma, echte Friesche Beerenburg 7 Interview met de Algemeen Directeur van Vrumona, ir. L.A.Ch. Rottier 8 Parlant du Vin, de wijnen uit Bergerac 11 Kasteel/Bowling Limbricht 14 Opvallende teksten voor Amstel Bockbierseizoen 16 Nieuwe oogst van Coebergh's Bessenjenever 17 Grote uitbreiding van klantenbestand drankenhandel Visser 18 Leven in de Bouwerij "The Gallery Club" in Tilburg 20 2

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1983 | | pagina 2