Inhoud februari 1303 Tap en Schap is een informatieblad van Heineken Nederland. Redactie: E.C. Bouwmeester, Anneke van de Wijngaart. Vaste medewerkers: W.J. Hoeben, M.P.J. van Soest, J. Zellenrath. Redactiecommissie: R.G.H. Elfrink, J.F.B. Houthuys, A. Jansen, D. Marck, L.M.F.W. Timmermans, J A Vleghert Redactieadres: Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. Tel. 071-81 42 49, 81 42 88. Bij de voorpagina: Een van de nieuwe Heineken tijdschrift-advertenties. Bij de achterpagina: Deze Jagermeister advertentie is nieuw in de reclamecampagne van de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland. Colofoon en inhoud van dit nummer 2 Benoemingen Raad van Bestuur Heineken N.V. 3 Eigentijdse uitmonstering voor flesjes Heineken bier 4 Barneveldse Drankenhandel B.V. 25jaarAmstel agent 6 Nationale Amstel promotie 8 Gedistilleerd en Wijngroep Nederland aktiefinl983 10 Verkoop Service Dienst 13 Horecava '83 14 Heineken commercials swingender dan ooit 16 Horecagebied A'dam/Utrecht krijgt nieuw onderkomen Door de jaren heen heeft het "gezicht" van Heineken bier verschillende wijzi gingen ondergaan. Vanaf begin dit jaar hebben de flesjes nieuwe etiketten. Op de pagina's 4 en 5 ziet u de etiketten en leest u wat de achtergronden van deze wijzi gingen zijn. 18 Parlant du Vin, Portugal Leven in de bouwerij, De Nachtegaal Van Lisse Nieuws allerlei 75 jaar Amstel agent en sinds 1980 opere rend in een gebied dat zich uitstrekt van Wageningen tot de noordwest grens van de Veluwe: De Barneveldse Dranken handel B.V. Een gesprek met directeur Luiten geeft inzicht in de ontwikkelingen van een vooraanstaande drankenhandel. Pagina's 6 en 7. Ook dit jaar werd in de RAI weer de Hore cava gehouden. Het was de 27e keer. Impressies van deze internationale vak beurs voor horecabedrijven, instellingen, ziekenhuizen en bedrijfsrestaurants vindt u op de pagina's 14 en 15. IpEEÉa [AMsrr. Een nieuwe nationale Amstel promotie start in april. De consument ontvangt gra tis een minikratje gevuld met viltjes bij aankoop van een krat of tray Amstel bier. Op de pagina's 8 en 9 treft u een verslag aan van de voorbereidingen voor deze ac tie. I IF: rm> i 20 22 'AMSIt: AMSTEL

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1983 | | pagina 2