Willem Amstel Bierglas actie 1982 In de maanden november en december bladen en bovendien via een kleurenad- loopt een Amstel consumenten promotie vertentie in de zaterdagbij lage van De Te- waarin een fraai bierglas centraal staat, 's legraaf. Lands beste brouwers hebben speciaal Voor ondersteuning in de winkel zorgt een voor deze actie een glas laten ontwerpen. in iedere krat van 3(el en 5(1 el pilsner aan- dat is voorzien van een sfeervol biermotief. gebrachte flessehalsfoldcr waarop een De koperen voet van het glas sluit goed bestelcoupon is aangebracht. De eonsu- aan bij de beleving van bier die Amstel in mentenprijs van het glas bedraagt f 14.75 de reclame-uitingen oproept. In de voet inclusief verzendkosten. Bij gelijktijdige van het glas kan een naam worden gegra- meezending van twee Amstel kroonkur- veerd. ken met het betaalbewijs, verkrijgt men een korting op de verzendkosten: de prijs De Amstel Bierglas actie wordt bekendge- voor het glas bedraagt dan I 13.75. In deze maakt in tijdschriften, radio- en televisie- prijzen is het graveren inbegrepen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 9