I m Het behoort vast niet tot de dagelijkse werkzaamheden van een burgemeester om, gezeten in de Heineken T-Ford, bouwjaar 1923, en onder het oog van en kele honderden toeschouwers, dwars door een (papieren) muur te rijden. Die erva ring deed de heer A.W. Lips, burgemees ter van Moerkapelle, op toen hij vergezeld door zijn echtgenote op deze spectaculaire wijze het nieuwe bedrijfspand van dran kengroothandel W. van der Schee ging openen en zo werd binnengereden. Deze stunt was het startsein voor een druk bezochte receptie annex open huis tijdens welke honderden afnemers en relaties van de familie Van der Schee de nieuwe behui zing hebben bekeken en hen veel succes kwamen toewensen. Voor deze gelegen heid was een groot deel van het magazijn tijdelijk omgetoverd in een groot terras, omringd door een tweetal bars en verschil lende eettentjes, zodat het aangenaam vertoeven was voor de vele bezoekers. Voor de familie Van der Schee betekende deze opening het bereiken van een mijl paal in de geschiedenis van het bedrijf, ne genenzestig jaar geleden van start gegaan in Bleiswijk. Gedwongen door een nij pend tekort aan ruimte moest men Bleis wijk echter verruilen voor Moerkapelle. Het nieuwe, 1.700 m2 grote bedrijfspand, is gebouwd aan de Ambachtstraat op het industrieterrein van Moerkapelle. Uitbrei ding van de bedrijfsruimte is hier in de toe komst geen probleem, omdat er nog 2.800 m2 terrein beschikbaar is. Het voltallige personeel bij de Heineken T-Ford. De heer L.J. van der Schee tijdens zijn dankwoord. Het tijdelijke terras bood een gezellige aanblik *- j Nieuw bedrijfspand W.van der Schee B.V. £3 *"aS A

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 8