Dit najaar wordt rond Bokma een promotie gehouden die ten doel heeft de consument ervan op de hoogte te brengen dat de alcohol in Bokma jonge jenever uitsluitend uit granen gestookt is. Bij aankoop van een fles Bokma in de slij terij ontvangt de consument gedurende de maanden oktober t/m december een plaat waarop d.m.v. nostalgische tekeningen het verhaal "van korrel tot borrel" is afge beeld. Ook de achterkant van deze plaat kan gebruikt worden omdat daarop de ka lender van 1983 is afgedrukt. Om u een impressie te geven hoe het in de ze moderne tijd "van korrel tot borrel" gaat, bezochten wij in september de graan- alcoholdistilleerderij te Zoetermeer en de Bokma vestiging in Leeuwarden. GRAANALCOHOL De basisgranen voor het distilleren van graanalcohol zijn rogge en mais. Na aan voer in Zoetermeer worden deze granen opgeslagen in de grote silo's op het terrein. De rogge en mais worden eerst fijngema- Het "geheime" mengsel van kruiden en je neverbessen wordt in Leeuwarden bereid. In de graanalcoholdistilleerderij wordt graanalcohol gestookt. len waarna door toevoeging van water een beslag wordt gemaakt. Door verhitting en gisting worden de in het beslag aanwezige suikers omgezet in alcohol. Daarna wordt in de rectificeerkolom de graanalcohol ge distilleerd. Het restmateriaal dat na het stoken overblijft wordt spoeling genoemd. Men gebruikt deze dikke vloeistof als vee voeder. Het eindprodukt -de graanalco hol- wordt in tankwagens naar Leeuwar den vervoerd. BOKMA DISTILLAAT In Leeuwarden wordt de graanalcohol in de drankbereidingstanks gepompt. Hier wordt tevens het specifieke Bokma distil laat toegevoegd. Het Bokma distillaat wordt in Leeuwarden gestookt uit moutwijn. Moutwijn wordt verkregen door het trapsgewijs stoken van een alco- Vervolgens wordt de jonge jenever in de kloeke vierkante fles verpakt. 6 BOKMA JONGE JENEVER Van korrel tot borrel

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 6