van bier en frisdranken in het horeca-be- drijf in de knel zou komen. Met de instel ling van de Horeca Tapservice is deze drei ging voor onze Heineken-, Amstel-, resp. Vrumona-afnemers afgewend. De horeca ondernemer kan tegen vergoeding gebruik maken van de service en begeleiding die hij bij de uitoefening van zijn gastheer schap nodig heeft. Eind september droeg de heer P. C. Schop directeur verkoop bier van Heineken Ne derland,de eerste auto's over aan de Hore ca Tapservice monteurs. Zo'n zeventig van deze Ford Escorts zullen er straks door hun bestuurders over de Nederlandse wegen worden geleid, op weg naar de horecabe drijven. Ht-r^b ng e||§aansltffliingen: koolzuumi di an Hl bij KiChont -it roerwerk en W>most; iwatcr. hel schoonniwen van de gen van het RoeM' ei" fpservice. bierkrat itje w; vet v uluens de v fi kraan cop en sl ét?!*;;* we» aanopnf-t Situenngin het bedrijf MAAND Datum oktober MATERI, Om in alle gevallen steeds een optimaal tapbier te krijgen dient de elke biertapinstallatie minimaal 1x per week zelf te reinigen met een sponsje een tankje met reinigingsmiddel, verkrijgbaar bij de monteur van Al HET REINIGENVAN DE BIERTAP-INSTALLATIE MET EEN SPONSJE Voorspoelen 1, Haal de tapkop van hel lust. Sluit de tapkop met de hendel in schuine stand omhoog aan op de spoelkop De hendel echler in de schuine stand omhoog laten staan. 2 Open de tapkraan vervolgens het bierkraantje en daarna de waterkraan. Het water stroomt nu via de bierleiding uit de tapkraan 3. Zodra er na enige tijd spoelen helder watei uit de tapkraan stroomt, sluit u deze weer Bierki aantje dicht, watei kraan dichtdraaien en de tapkop van de spoelkop verwijderen Reinigen 4 Duw het sponsje helemaal van onderen in de lapkop en sluit deze weer aan op de spoelkop Oe zwarte hendel djent in de schuine stand te blijven! 5. Open de tapkraan vervolgens hel biei kraantje en daarna de waterkraan Het water stuwt het sponsje via de leidingen naar de tapkraan Hierdoor worden de laatste ongerechtigheden uit de bierleiding verwijderd. Naspoelen 6 Nadat hel sponsje uit de lapkraan is gekomen, adviseren wij u om nog even door te spoelen 7 Sluit nu de tapkraan weei. dan het Verwijder de tapkop van de spoelkop en 1 Sponsje blijft steken' Meestal net bovt, tapkraan Dit merkt u omdat er geen water uit Maak de bierleiding los van de tapkop en duw het sponsje in oe leiaing achter de tapkraan bli|ft steken is het vaak de oplossing om de lapkraan enige keren snel open en dicht te doen Helpt dit met draaidandekopvandetapkraan I los door de ungmoer naar rechts te draaien. Maak het sponsie na gebruik goed schoon mei b v soda, en berg het op een dioge en stofvrije plek op J 3 Alvorens de tapkop weei op het lust te zetten, dient de aansluithals van het lust goed uitgespoeld te worden BI HET SPOELEN MET BEHULP VAN EÉN TANKJE EN REINIGINGSMIDDEL 1. Strooi een vol maatbekertje reinigingspoeder in het spoeltankie. Vul het tankje met 10 liter water. Schudt de inhoud goed zodat het reinigingspoeder helemaal in het water wordt opgelost Sluit het tankje weer al 2. Sluit de tapkop aan op het spoeltankje. precies zoals u een fust aansluit en plaats de hendel van de tapkop in horizontale stand 3. Zet de tapkraan open Zodra de reinigende vloeistol uit de tapkraan komt. dient u deze weer te sluiten 4 Laat de reinigende vloeistol 15 minuten inwerken op de leiding. 5. Sknt het bierki aantje Trek de hendel van de tapkop uit en zet deze in schuine stand omhoog Trek vei volgens aan het kleine knopje van het veiligheids ventiel aan de zijkant van de spoelkop van het lankie om de druk volledig af te laten blazen 6. Sluit hierna de tapkop aan op de spoelkop en spoel de leiding goed door met w a bj WEKELIJKSE REINIGING DOOR DE EXPLOITANT (Datum invullen waarop gereinigd is) DE SERVICE-REINIGING De Service reiniging door de Horeca Tapservice beslaat uit 1 Het mechanisch reinigen met een reinigingsmiddel van alle leidingen 2 Het reinigen en desinfecteren van de tapkoppen en steekkoppelingen 3 Het reinigen desinfecteren en opnieuw invetten van de tapkranen 4 Controle op de werking van en indien nodig vervanging van de tapkraan het kraanbinnenwerk ringen en de kraankop. de tapkop de koolznuri mg en de bierring: Naam bedrijf: Exploitant: Straat: Plaats- BEZOEK DOOR DE HORECA TAPSERVICE MONTEUR VERVANGING VAN Datum Handtekening Datum Handtekening januari juli februari augustus maart september april oktober mei november juni december OPMERKINGEN Gesloten/Buiten gebruik vantot^ het lippenventiel in detaparmen de het reduceerventiel. de steekkoppeling 5 Controle op de werking van de koeler controle van de temperatuur van het condensor, het eventueel Tapbierinstallatie/Dispenser Telefoonnummer Horeca Tapservice B V januari februari maart Tapkraan Kraanbinnenwerk Kraankop Tapkop COrring Bierring Lippenventiel Taparm COj-rode leiding C0?-zwarte leiding Reduceerventiel Steekkoppeling CO? Steekkoppeling frisdrank H juli augustus september

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Tap en Schap | 1982 | | pagina 5